ZŠ a MŠ Malý Újezd


Úplata za 2. pololetí se bude nově hradit na účet školy: č.ú.: 51-2542100267/0100, v.s.: 1111, zpráva pro příjemce: JMÉNO DÍTĚTE.
Úplata činí 140,- Kč (duben 60,-, květen 80,-, červen 80,-, mínus 80,- za leden - placeno v 1. pololetí). Platbu, prosím, proveďte v termínu od 19. 4. do 26. 4. 2021. Pokud nemáte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ŠD, sdělte tuto skutečnost písemně vedoucí vychovatelce ŠD. Úplata za leden Vám bude vrácena na Váš účet.
CITACE Z ODKAZU https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy 
Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?
Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
RODIČE, POKUD BUDETE CHTÍT VYUŽÍT TÉTO MOŽNOSTI A DÁM DĚTEM JINÝ TEST, MUSÍ BÝT UVEDENÝ  V SEZNAMU (viz odkaz výše). PODROBNOSTI VÁM SDĚLÍ TŘÍDNÍ UČITELKY. TESTOVÁNÍ MUSÍ PROBÍHAT VE ŠKOLE.

INFORMACE PRO RODIČE – 12. 4. nástup dětí, žáků do MŠ, ZŠ

Otevřena jedna třída MŠ pouze pro předškoláky
Příchod 6.30 – 7.15
Děti nemusí mít roušky

Otevřeny všechny třídy ZŠ – NEROTUJE SE!
Příchod 7.30 – 8.00
Žáci musí mít chirurgickou roušku
Dejte dětem čistý látkový ručník

Samotestování ZŠ každé pondělí + čtvrtek bude prováděno v jednotlivých třídách za pomoci učitelek a asistentek.
Testování MŠ každé pondělí + čtvrtek bude prováděno rodiči za pomoci učitelek před vstupem do MŠ, rodiče musí s dětmi počkat 15 min. na výsledek testu. 
NETESTUJE se ten, kdo doloží potvrzení o prodělaném Covid-19 (platí 90 dní od potvrzeného testu) a ten kdo byl očkován
Homogenní skupiny žáků
ŠD - dozorování nad dětmi v rámci uzavřených skupin do 16.00, ranní družina není

Do ZŠ a MŠ NESMÍ nikdo, kdo má teplotu, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu čichu a chuti, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, bolest hlavy, rýmu.
DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE TYTO ZÁSADY.

Milí rodiče, sledujte informace a v případě nejasností se na mě neváhejte obrátit. K. Sálová

DŮLEŽITÉ ODKAZY
Testování - jak na to ve škole
MŠMT ČR

MILÍ RODIČE,
OSLOVILA MĚ MAMINKA JEDNOHO NAŠEHO ŽÁKA SE ZAJÍMAVÝM PROJEKTEM DO KTERÉHO SE MŮŽETE SE SVÝMI DĚTMI ZAPOJIT (20+) Kamínky pro ZOO | Facebook
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty