ZŠ a MŠ Malý ÚjezdNaše škola je dlouhodobě zapojena do projektu "Ovoce a zelenina do škol".
Tento týden dostala každá třída bednu plnou ovoce a zeleninu
(např. hrušky, víno, blumy, papriky, mrkev, rajčata,...), kterou jsme si spravedlivě rozdělili.

Cílem tohoto projektu je podpora zdravé výživy.


Dne 24. 5. 2023 se v Mělníce konalo okresní kolo Plavecko - běžeckého poháru, kterého se zúčastnili žáci naší školy.

Výsledky žáků naší školy:
Nikola Jindrová  2. místo, Barbora Kohoutová 3. místo, Jáchym Jindra 3. místo, Martin Šplíchal 2. místo, Izabela Neumannová 3. místo.

Všichni tito žáci postupují do krajského kola, které se koná 31. 5. 2023 v Čelákovicích.

Děkujeme všem, kteří se těchto závodů zúčastnili a přejeme hodně dalších úspěchů.

Milí rodiče,
prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

Heslo: ZSMU

https://www.survio.com/survey/d/D9O2A8I7Y2H2N4C7I
Naše škola a školka se v nedávné době zapojila do soutěže SVĚT OČIMA DĚTÍ. Tato výtvarná soutěž s dlouholetou tradicí je každoročně pořádána ministerstvem vnitra. Letošní 20. ročník přichází s velmi zajímavými tématy o kterých je dobré s dětmi mluvit. Dovolte nám, představit tato témata a podělte se spolu s dětmi o fotografie jejich prací, které byly vybrány k odeslání do soutěže.

1. kategorie: mateřské školy

Přírodní živly (voda, země, oheň, vzduch) - Víš, co je to přírodní živel? Jaké živly kolem nás existují? Čím jsou prospěšné a čím
mohou být naopak škodlivé nebo nebezpečné? Jsi připraven se dozvědět něco nového? Pokud ano, tak hurá do toho
!
Jako čtyři základní živly bývají označovány voda, země, oheň a vzduch. Lidé si pod pojmem přírodní živel často představí něco silného a neovladatelného s ničivou přírodní sílou. Vybaví se jim například záplavy, zemětřesení, požáry, tornáda a další živelní katastrofy. Nemusíš se ale bát, živly nejsou jen ničivé a nebezpečné. Jsou pro náš život nezbytné a někdy mohou být ku prospěchu. 

PRÁCE ŽÁKŮ Z MŠ:


           


2. kategorie: 1. stupeň základní školy

Pomněnkový den - Víš, co dělat v případě, že se ztratíš rodičům na veřejně přístupném místě? Říkáš rodičům, kam jdeš a s kým? Pohybuješ se venku sám, nebo s kamarády? Znáš základní bezplatné linky tísňového volání?

PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ

      

      

      


Netolismus
- Věděl jsi, že i na internetu si můžeš vytvořit závislost? Víš, jak se taková závislost na internetu projevuje? A kolik času denně strávíš na internetu?

PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ


     

    

      

     Volné téma:
Nové logo soutěže Svět očima dětí

PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ

          

                                      

     

Vítězná díla vybere hodnoticí komise, složená z pracovníků odboru tisku a public relations. Každoročně se odbor tisku a public relations snaží ocenit přibližně 100 prací ze všech zaslaných děl. Žáci jsou oceňováni vždy v rámci každé kategorie (mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ) a dle způsobu zpracování díla (výtvarné, literární,
audiovizuální atd.) Žáci se mohou umístit na 1.3. místě. V některých případech může být udělena tzv. zvláštní cena, která vyzdvihuje originalitu a osobitý přístup žáka ke ztvárněnému tématu. Všichni výherci budou o svém umístění informováni prostřednictvím e-mailu nejpozději do konce měsíce června.
Vyhlášení výsledků 20. ročníků soutěže a osobní předání cen všem vítězům se uskuteční po letních prázdninách v sobotu 9. září 2023 v Praze v rámci Dětského dne MV.

Přejeme všem žákům hodně štěstí při umístění v soutěži.

MgA. Tereza Havránková

Podkategorie

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty