ZŠ a MŠ Malý Újezd


Vážení rodiče,

ve školním roce 2022/2023 bude ŠD pracovat denně od 6,30h do 7,40h a od 11,40h do 16,30h. Ranní družina a odpolední družina 1. oddělení (1. a 2. třída) bude probíhat v učebně ŠD ve staré budově. Druhé oddělení (3., 4. a 5. třída) bude navštěvovat družinu v nové budově. V 15 h budou obě oddělení sloučena ve staré budově.

Provoz ŠD bude zahájen 2. září v 6,30h. Děti 1. září obdrží Přihlášku do školní družiny a Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám. Na Přihlášce je třeba vyplnit všechny údaje na obou stranách přihlášky, včetně hodiny odchodu dítěte ze ŠD a způsobu, jakým bude dítě ze ŠD odcházet, zda samo, nebo v doprovodu. V případě, že bude dítě odcházet v doprovodu jiných osob než rodičů, je třeba vyplnit Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám (zde uvést všechny osoby, které budou dítě během školního roku vyzvedávat). Přihlášku i Zmocnění dítě odevzdá 2. září zpět ve škole. Podpisem Přihlášky potvrzujete seznámení s Vnitřním řádem ŠD a Školním vzdělávacím programem pro ŠD (k dispozici na webových stránkách školy: zsmsmu.cz, nebo na chodbě ve škole).

V případě uvolňování žáků ze ŠD jinak, než je na Přihlášce nebo Zmocnění, sdělí tuto skutečnost rodiče vychovatelkám písemně na formuláři pro uvolnění žáka. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo ve školní družině u vychovatelek. Žák nemůže být uvolněn jenom na základě telefonické či jiné ústní dohody.

Úplata za ŠD činí za 1. pololetí 500,- Kč. Úplata je splatná do konce měsíce září a hradí se hotově u vychovatelek školní družiny.

Do ŠD dejte dětem oblečení na zahradu (tepláky, šortky, mikinu, sportovní obuv). Oblečení nechte v sáčku v šatně. Žáci 3. – 5. ročníku, kteří navštěvují ŠD, musí mít ve staré budově přezůvky.

 

Bc. Ivana Pakandlová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty