ZŠ a MŠ Malý Újezd


Úplata za duben - červen 2024 činí 407,- Kč (450,- Kč mínus 43,- Kč za pololetní a jarní prázdniny).
Platbu, prosím, proveďte do 30. 4. 2024 hotově u vychovatelek ve školní družině. Děkujeme

Vážení rodiče,

 

ve školním roce 2023/2024 bude ŠD pracovat denně od 6,30h do 7,40h a od 11,40h do 16,30h. Ranní družina a 1. oddělení (1. a 2. třída) bude v učebně ŠD ve staré budově. Druhé oddělení (3., 4. a 5. třída) bude v jídelně v nové budově. V 15 h budou obě oddělení sloučena ve staré budově.

Provoz ŠD bude zahájen 5. září v 6,30h. Děti 4. září obdrží Přihlášku do školní družiny, Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám a Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka ze školní družiny. Na Přihlášce je třeba vyplnit všechny údaje na obou stranách přihlášky, včetně hodiny odchodu dítěte ze ŠD a způsobu, jakým bude dítě ze ŠD odcházet, zda samo, nebo v doprovodu. V případě, že bude dítě odcházet v doprovodu jiných osob než rodičů, je třeba vyplnit Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám (zde uvést všechny osoby, které budou dítě během školního roku vyzvedávat). Přihlášku i Zmocnění dítě odevzdá 5. září zpět ve škole. Podpisem Přihlášky potvrzujete seznámení s Vnitřním řádem ŠD a Školním vzdělávacím programem pro ŠD (k dispozici na webových stránkách školy: zsmsmu.cz, nebo na chodbě ve škole).

V případě uvolňování žáků ze ŠD jinak, než je na Přihlášce nebo Zmocnění, sdělí tuto skutečnost rodiče vychovatelkám písemně na formuláři Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka ze školní družiny. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo ve školní družině u vychovatelek. Žák nemůže být uvolněn jenom na základě telefonické či jiné ústní dohody.

Úplata za ŠD činí 150,- Kč za měsíc, platby probíhají ve třech splátkách:

První splátka za měsíce září – prosinec je vybírána do konce měsíce září a činí 600,- Kč.

Druhá splátka za měsíce leden – březen je vybírána do konce měsíce ledna a činí 450,- Kč.

Třetí splátka za měsíce duben – červen je vybírána do konce měsíce dubna a činí 450,- Kč.

Úplata se hradí hotově u vychovatelek školní družiny.

 

Do ŠD dejte dětem oblečení na zahradu (tepláky, šortky, mikinu, sportovní obuv). Oblečení nechte v sáčku v šatně. Žáci 3. – 5. ročníku, kteří navštěvují ŠD, musí mít ve staré budově přezůvky.

Žádáme rodiče o balení papírových kapesníků a papíry na kreslení (stačí z jedné strany potištěné). Děkujeme.

 

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty