ZŠ a MŠ Malý Újezd


Vážení rodiče,
ve školním roce 2021/2022 bude ŠD pracovat denně od 6,30h do 7,40h a od 11,40h do 16,30h. Ranní ŠD, odpolední ŠD pro žáky 1. a 2. ročníku a ŠD od 15 hod. pro všechny žáky bude probíhat ve třídě školní družiny ve staré budově. Pro žáky 3. – 5. ročníku bude odpolední ŠD otevřena v novém pavilonu. V 15 hod. se přesunou do staré budovy a budou sloučeni s žáky 1. a 2. třídy. Všichni žáci, kteří budou navštěvovat ranní a odpolední družinu ve staré budově, musí zde mít přezůvky.
Provoz ŠD bude zahájen 2. září v 6,30h. Děti 1. září obdrží Přihlášku do školní družiny a Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám. Na Přihlášce je třeba vyplnit všechny údaje včetně hodiny odchodu dítěte ze ŠD a způsobu, jakým bude dítě ze ŠD odcházet, zda samo, nebo v doprovodu (zadní strana přihlášky). V případě, že bude dítě odcházet v doprovodu jiných osob než rodičů, je třeba vyplnit Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám (zde uvést všechny osoby, které budou dítě během školního roku vyzvedávat). Přihlášku i Zmocnění dítě odevzdá 2. září zpět ve škole. Podpisem Přihlášky potvrzujete seznámení s Vnitřním řádem ŠD a Školním vzdělávacím programem pro ŠD (k dispozici na webových stránkách školy: www.zsmsmu.cz, nebo na chodbě ve škole).
V případě uvolňování žáků ze ŠD jinak, než je na Přihlášce nebo Zmocnění, sdělí tuto skutečnost rodiče vychovatelkám písemně na formuláři pro uvolnění žáka. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo ve školní družině u vychovatelek. Žák nemůže být uvolněn jenom na základě telefonické či jiné ústní dohody.
Úplata za ŠD činí za 1. pololetí 400,- Kč. Platbu proveďte do 25. 9. 2021 na účet školy č.: 51-2542100267/0100, v.s.: 1111, zpráva pro příjemce: jméno dítěte.
V ŠD je zajištěn pitný režim, žáci musí mít vlastní uzavíratelnou lahvičku. Do ŠD dejte dětem oblečení na zahradu (tepláky, šortky, mikinu, sportovní obuv). Oblečení nechte v sáčku v šatně.
Bc. Ivana Pakandlová, vedoucí vychovatelka ŠD
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty