ZŠ a MŠ Malý Újezd


Září 
9. 9.  Festival sportu (1. - 5. třída)
23.9. Divadlo (1. třída)
30.9. Přírodovědná procházka v lese - poznávání stromů a hub (2. - 4. třída)

Říjen
5. 10.  Začínáme bruslit (1. - 5. třída)
21.10. Vánoční focení (1. - 5. třída)
25. 10. Vlastivědný výlet do Litoměřic - vlakem (3. - 5. třída)
31. 10. Dýňový den (1. - 5. třída)
            - celoškolní projekt; výuka v centrech (masky vítány)

Listopad
1. 11. Dušičková stezka odvahy od 18:00 do cca 21:00 hod
10. 11. Průvod sv. Martina
            - začátek od 17 hod před budovou školy
           - vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
           - soutěž o nejlepší Svatomartinské rohlíčky
           - opékání vuřtů
22. 11. Vánoční tvoření s rodiči od 17:00 hod (v nové budově)
26. 11. Vánoční jarmark od 16:00 do 18:00 hod
28. 11. Muzeum Mělník - vánoční dílničky (1. - 3. třída)


Prosinec
6. 12. Mikuláš
8. 12. Preventivní program Policie ČR (1. - 5. třída)
9.12. Pečení perníčků (3. - 5. třída)

Leden

Únor


Březen
Masopust
Noc s Andersenem
Začínáme plavat

Duben
Kavárna pro rodiče
Den Země
Pálení čarodějnic

Květen 
Červen
 Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty