ZŠ a MŠ Malý Újezd


Genetická metoda čtení, která vychází z přirozeného učení dětí a pracuje s jejich vnitřní motivací. Pomocí této metody se děti naučí rychle přečíst slova, věty i krátké texty s porozuměním. Zároveň se učí zapisovat své myšlenky pomocí písmen, symbolů a obrázků, přičemž písmena postupně převažují nad ostatními znaky. To vše je velmi motivuje k dalšímu učení a brzy si dokáží přečíst samy svou první knížku.


Matematika podle profesora Milana Hejného
Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Co je to „Hejného metoda“? | H-mat
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty