ZŠ a MŠ Malý Újezd


Budova školy

OFICIÁLNÍ NÁZEV

Základní škola a mateřská škola Malý Újezd, okres Mělník, příspěvková organizace
Malý Újezd 49, 277 31 Velký Borek

IČO: 71 00 45 05 
RED IZO:  6000 47 431
IZO: 102 27 45 50
ORGANIZAČNÍ ČÍSLO ŠKOLY: 51 416
 
Číslo provozního účtu:  51 - 254 210 0267 / 0100
Ředitelka ZŠ a MŠ – Mgr. Kateřina Sálová

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola je pětitřídní. Učí se zde žáci 1. - 5. ročníku.

Cizím jazykem je anglický, který se učí od třetího ročníku. Žáci mají k dispozici v každé třídě počítače připojené k internetu a tablety. Od roku 2010 jsou ve všech třídách interaktivní tabule. Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Ve vzdělávání se používá genetická metoda čtení, matematika prof. Hejného. Je kladen důraz na environmentální výchovu, na ekologii. Filozofií naší školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, samostatné, tolerantní a přátelské s kladným vztahem k domovu a přírodě. Svým žákům škola nabízí řadu zájmových kroužků. Škola pracuje s ŠVP NAŠE ŠKOLA.

V roce 2018 byl uveden do provozu nový bezbariérový pavilon školy.
Do všech dokumentů je možné nahlédnout v budově.

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je zřízena pro ZŠ. Činnost a působnost školské rady je vymezena v ustanovení §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Složení školské rady:
zástupce rodičů:            Klára Neumannová, Věra Matejíčková
zástupce zřizovatele:    Ing. Bc. Andrea Haufová, Josef Jelínek
zástupce školy:              Mgr. Bc. Markéta Nagyová, Mgr. Barbora Nešněrová

Do všech dokumentů je možné nahlédnout v budově.

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty