ZŠ a MŠ Malý Újezd


Budova školy

OFICIÁLNÍ NÁZEV

Základní škola a mateřská škola Malý Újezd, okres Mělník, příspěvková organizace
Malý Újezd 49, 277 31 Velký Borek

IČO: 71 00 45 05 
RED IZO:  6000 47 431
IZO: 102 27 45 50
ORGANIZAČNÍ ČÍSLO ŠKOLY: 51 416
 
Číslo provozního účtu:  51 - 254 210 0267 / 0100
Ředitelka ZŠ a MŠ – Mgr. Kateřina Sálová

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola je pětitřídní. Učí se zde žáci 1. - 5. ročníku.

Cizím jazykem je anglický, který se učí od třetího ročníku. Žáci mají k dispozici v každé třídě počítače připojené k internetu a tablety. Od roku 2010 jsou ve všech třídách interaktivní tabule. Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Ve vzdělávání se používá genetická metoda čtení, matematika prof. Hejného. Je kladen důraz na environmentální výchovu, na ekologii. Filozofií naší školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, samostatné, tolerantní a přátelské s kladným vztahem k domovu a přírodě. Svým žákům škola nabízí řadu zájmových kroužků. Škola pracuje s ŠVP NAŠE ŠKOLA.

V roce 2018 byl uveden do provozu nový bezbariérový pavilon školy.
Do všech dokumentů je možné nahlédnout v budově.

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je zřízena pro ZŠ. Činnost a působnost školské rady je vymezena v ustanovení §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Složení školské rady:
zástupce rodičů:            Klára Neumannová, Věra Matejíčková
zástupce zřizovatele:    Ing. Bc. Andrea Haufová, Bc. Milada Saibtová
zástupce školy:              Mgr. Bc. Markéta Nagyová, Mgr. Barbora Nešněrová

Do všech dokumentů je možné nahlédnout v budově.

Školní družina

Charakteristika školní družiny

Školní družina (dále též ŠD) pracuje při Základní škole a mateřské škole Malý Újezd, okres Mělník, příspěvkové organizaci. ŠD navštěvují pouze žáci této školy. Vzdělávání ve školní družině probíhá ve dvou odděleních. Kapacita je 50 žáků. ŠD má vlastní učebnu ve staré budově, pro svou činnost využívá též jídelnu v novém pavilonu (2. oddělení ŠD), tělocvičnu, školní hřiště a školní zahradu.

S žáky pracují dvě vychovatelky, Bc. Ivana Pakandlová a Magdalena Venzarová.

Hlavním posláním ŠD je vytvořit pro děti bezpečné prostředí, které jim nabízí aktivní prožití volného času.

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno vždy od 1. 9. do 30. 6. příslušného školního roku, tj. na 10 měsíců a je zpoplatněno dle směrnice o Úplatě ŠD.

Motto:

„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí, co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“ Jan Amos KomenskýProhlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty