ZŠ a MŠ Malý Újezd


Historie

Do roku 1887 chodily děti z našich obcí do školy v Liblicích. Škola byla jednotřídní a do jediné místnosti se mělo namačkat až 200 dětí.

Od roku 1914 se začíná psát historie trojtřídní obecné školy v Malém Újezdě.

"Před 70 - 75 lety jsme ve třídě  sedávali v dřevěných školních lavicích, každá byla pro dva žáky. Jako prvňáčci jsme psali kamínkem na břidlicovou tabulku, když byla popsaná, tak se utřela vlhkým hadříkem. Později jsme měli dřevěnou násadku, do ní se upevnilo kovové pero, které se namáčelo do skleněného kalamáře s inkoustem."

Jan Kotrč, CESTIČKY Z JELENIC

Současnost

Základní škola je pětitřídní. Učí se zde žáci 1. - 5. ročníku. Cizím jazykem je anglický, který se učí od třetího ročníku.  Žáci mají k dispozici v každé třídě počítače připojené k internetu a tablety.

Od roku 2010 jsou ve všech třídách interaktivní tabule.

Škola pracuje s ŠVP NAŠE ŠKOLA.

V roce 2018 byla dokončena výstavba nového pavilonu školy na školní zahradě.

Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty