ZŠ a MŠ Malý Újezd


Ve třídě Skřítků je ve výuce začleněna metoda Hejného a Artefiletika.
 
Metoda Hejného:
  • znalosti si konstruuje dítě samo během řešení přiměřených úloh a komunikací s kamarády, ve vědomí dítě jsou znalosti uloženy v mentálních schématech (co to je?)
  • učitelka minimálně vstupuje do myšlenkových procesů dítěte
Cíl: seznámení dětí s metodou formou hry, s kterou se budou setkávat v 1. třídě a tím jim ulehčit vstup do ZŠ
 
Artefiletika:
  •  je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Vizuální kulturou rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody.
Cíl: výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu, umět dobře zpracovávat své zážitky nebo jiné umělecké činnosti

Jak se s metodou pracuje:
  1. Zahájení v kruhu
  2. Motivační pohádka
  3. Převyprávění pohádky dětmi
  4. Dramatizace
  5. Prostorové vnímání (předmatematická výchova)
  6. Motorika – jemná motorika
  7. Reflexe (zhodnocení)
Časový rozvrh: 1x na 14 dní
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty