ZŠ a MŠ Malý Újezd


Úplata za 2. pololetí se bude nově hradit na účet školy: č.ú.: 51-2542100267/0100, v.s.: 1111, zpráva pro příjemce: JMÉNO DÍTĚTE.
Úplata činí 140,- Kč (duben 60,-, květen 80,-, červen 80,-, mínus 80,- za leden - placeno v 1. pololetí). Platbu, prosím, proveďte v termínu od 19. 4. do 26. 4. 2021. Pokud nemáte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ŠD, sdělte tuto skutečnost písemně vedoucí vychovatelce ŠD. Úplata za leden Vám bude vrácena na Váš účet.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Dokumenty
Kontakty